Home Products Service Contact About
 
 

 

 

 

 

mib

 

Link...

กรมสรรพากร

สำนักงานประกันสังคม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อบต.คลองสาม

 

 

For Member...

Yahoo Mail

Mcorpthai Mail

Hotmail Mail

Free Visits Counter
Tracking Visits 

 

Welcome to our Sorter
 

กระบวนการคัดขนาดหัวหอมแดง

กระบวนการคัดหัวหอมแดงประกอบด้วย 3 กระบวนการ

ได้แก่

1.กระบวนการคัดคุณภาพ

2.กระบวนการคัดขนาด

3.กระบวนการคัดแยกฝุ่นและเศษหัวหอม

 

1

 

คุณสมบัติ

1.เป็นเครื่องจักรเฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาสำหรับการคัดขนาดหัวหอมเท่านั้น

ทำให้เครื่องสามารถคัดขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.จากการที่อาศัยหลักการแยกขนาดโดยใช้ตะแกรง ซึ่งตะแกรง

สามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามฤดูกาลของหัวหอม โดยสามารถเลือกได้ว่า

ต้องการคัดที่ 2 ขนาด หรือ 3 ขนาด

ลักษณะดีและเด่น

1.ทำให้เกิดมาตรฐานในการคัดขนาด ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำงาน

2.เครื่องคัดขนาด สามารถคัดแยกขนาด และทำความสะอาดหัวหอมและ

เศษฝุ่นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยที่ขนาดไม่เปลี่ยนแปลง

4.ถูกออกแบบมาให้สามารถดูแลรักษา และซ่อมบำรุงได้ง่าย

ด้วยโครงสร้างและกลไกของเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อน

5.แข็งแรงทนทาน ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับหัวหอม ทำจากวัสดุแสตนเลส

ทำให้สะอาด ไม่เกิดสนิม

6.ช่วยลดแรงงาน ทำให้เกิดมาตรฐาน ด้วยกำลังการคัดขนาด

กว่า 28 ตันต่อวัน

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ/หรือการเกษตร โดยเครื่องสามารถคัด

ขนาดได้ 2 - 3 ขนาด

โดยการทำงานสามารถทำเครื่องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการคัดขนาดผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เช่น

  • เครื่องคัดขนาดหัวหอมใหญ่
  • เครื่องคัดขนาดเห็ดฟาง
  • เครื่องคัดขนาดผลไม้ต่างๆ

แต่ต้องมีการปรับกลไกของเครื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ